lab report conclusion

PROGRAMIRANJE

  • -

PROGRAMIRANJE

Category : KURSEVI

Programirati i baviti se programiranjem više nije samo pravo bogatih i onih koji mogu da idu u IT škole u inostranstvo,sada možemo i svi mi da učimo programske jezike.

Principi programiranja su ti koji su glavna barijera koju moramo da savladamo a zatim  biramo progra mski jezik koji želimo da učimo. Mi smo u našoj ponuti stavili dva danas najatraktivnija jezika za ulazak u svijet programiranja a to su VISUAL BASIC i C++.

Imamo tri modula programiranja početni,srednji i napredni. Početni je 100 KM , deset školskih časova.

Srednji nivo 300 KM ,20 školskih časova.

Napredni nivo 500 KM, 30 školskih časova.